Het radioactieve afval dat maandag is gevonden op het Scheldekwartier in Vlissingen is volgens de gemeente niet schadelijk voor de gezondheid. Het bouwrijp maken van het terrein voor de nieuwe Scheldewijk mag daarmee weer doorgaan.

De werkzaamheden op het terrein achter de Paul Krugerstraat zijn maandag stilgelegd na de vondst van radioactief afval. Nader onderzoek wijst volgens de gemeente Vlissingen uit dat het om een tweeduizend kilo zware slak gaat. Die worden met name als funderingsmateriaal in de wegenbouw gebruikt.

"De slak is onder toezicht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) nader onderzocht", meldt de gemeente woensdag.

"Gebleken is dat de radioactiviteit in het materiaal zo gering is dat er geen risico is voor mens en omgeving. De analyse geeft aan dat de radioactiviteit in de slak onder de wettelijke grenswaarden blijft. De ANVS sluit daarom deze melding."

Door deze conclusie mag Vlissingen het bouwrijp maken van het terrein voortzetten. "De gemeente neemt op basis van het advies van de ANVS maatregelen om kans op herhaling te voorkomen, zoals het verrichten van metingen tijdens de werkzaamheden."