Het bouwrijp maken van de nieuwe Scheldewijk in Vlissingen is maandagmiddag stilgelegd na de vondst van radioactief afval.

"Het werk in de Scheldewijk op het Scheldekwartier achter de Paul Krugerstraat is tijdelijk stilgelegd, omdat een afvalverwerker een licht verhoogde radioactieve waarde constateerde in afgevoerd materiaal", laat de gemeente Vlissingen weten.

Containers worden volgens de gemeente bij de poort van de afvalverwerker voor verwerking altijd gescreend.

"Met de eerste zeven containers was niets aan de hand, maar in de achtste container was sprake van een licht verhoogde radioactieve waarde." De container is apart gezet bij de afvalverwerker, in afwachting van nader onderzoek.

Tot de uitkomsten hiervan bekend zijn, heeft de gemeente uit voorzorg het werk stilgelegd, het terrein afgesloten en is er extra bewaking. "De brandweer heeft maandag metingen verricht op en rond het terrein en daarbij zijn geen verhoogde waardes gemeten."

De Scheldewijk ligt in het noorden van het Scheldekwartier, tussen de Paul Krugerstraat en de De Willem Ruysstraat. Op het terrein worden momenteel alle kabels en leidingen verwijderd om het terrein bouwrijp te maken.