Waterschap Scheldestromen waarschuwt voor het gevaar voor slik op de weg. Dit komt door de rooien van landbouwproducten, hierdoor kan slik op de weg komen en dit kan gladde situaties opleveren.

Het waterschap somt een aantal punten op waar opgelet dient te worden tijdens deze periode.

Er zijn meer acties om de gladde wegen tegen te gaan. Zo heeft het waterschap een aantal 'spelregels' opgesteld om ongevallen te voorkomen. Zo dienen agrariërs slik van landbouwvoertuigen te verwijderen, het wegdek dus schoon te maken en ook contact op te nemen met het waterschap als er zich gevaarlijke situaties voordoen.

Het waterschap zal deze regels in de gaten houden.

100 procent veiligheid moeilijk te garanderen

Als een weg ernstig vervuild is, kan waterschap Scheldestromen ervoor kiezen om deze af te sluiten. "Echter, bij nalatigheid zullen de kosten van het schoonmaken en de afsluiting verhaald worden op de vervuiler." 

Toch is 100 procent veiligheid, ook met deze maatregelen, moeilijk te garanderen. Het waterschap vraagt dan aan weggebruikers om extra op te letten.