De gemeente Borsele is door de landelijke organisatie Nederland Zoemt erkend als bijvriendelijke gemeente. Om dit te vieren, onthulde wethouder Arno Witkam donderdag een bijenhotel in de dorpsboomgaard in Heinkenszand.

Om de bedreigde wilde bijen te helpen, werkt de gemeente Borsele aan een "Honey Highway" (honingsnelweg). Dit project, waarbij ook onder meer waterschap Scheldestromen, landschapsbeheerders, provincie Zeeland, ZLTO, ondernemers en inwoners betrokken zijn, moet een walhalla voor bijen en andere bestuivende insecten worden.

Hiervoor zaaien de partijen bijvoorbeeld bermen en percelen in met kruiden- en bloemrijke mengsels en zorgen ze voor voldoende insectenhotels. Mede hierdoor mag Borsele zich een bijvriendelijke gemeente noemen.

De wethouder liet weten dat zijn gemeente ook een gooi wil doen naar de titel "Bijvriendelijkste gemeente van Nederland".

Bestaan van wilde bijen in gevaar

Het voortbestaan van wilde bijen in Nederland is in gevaar. De grootste bedreiging waarmee de wilde bij te kampen heeft is volgens Nederland Zoemt gebrek aan voedsel en nestgelegenheid.

"Dit is een gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen." Nederland Zoemt zet zich in voor meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.

De helft van alle 358 soorten wordt bedreigd en dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor de voedselvoorziening. "Als grootste fruitteeltgemeente zijn de wilde bijen voor Borsele extra belangrijk", aldus Witkam.