De provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, gemeente Borsele, North Sea Port en N.V. Westerscheldetunnel gaan samen de infrastructuur van het westelijk deel van Borsele verbeteren. De komende anderhalf jaar brengen zij, onder meer in samenspraak met dorpsbewoners, de verkeersknelpunten in kaart.

"De verkeerssituatie in Borsele is drastisch veranderd", licht de Borselse wethouder Arno Witkam de samenwerking donderdag toe. Hij doelt hiermee onder meer op de verdubbeling van de Sloeweg (N62), de nieuwe aansluitingen op de snelweg A58, maar ook op de komst van de tweede supermarkt in Heinkenszand.

"Daarnaast roepen de aanleg van knooppunt De Drie Klauwen bij Nieuwdorp en ’s-Heerenhoek vragen op over eventuele aanpassingen in het westelijke deel van de Zak van Zuid-Beveland", aldus Witkam. En er staan nog meer ontwikkelingen op stapel.

"Denk bijvoorbeeld aan de Central Gate bij de Drie Klauwen als innovatieve en duurzame servicelocatie voor onder meer havengebonden vrachtverkeer."

Vernieuwingen beïnvloeden bereikbaarheid van Borssele

De vernieuwingen beïnvloeden de rijroutes en de bereikbaarheid en ontsluiting van Borssele en ’s-Heerenhoek. De vijf wegbeheerders gaan dan ook gezamenlijk aan de slag met de leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en economische ontwikkeling in de Zak van Zuid-Beveland.

"We willen Zuid-Beveland bereikbaar houden en gaan voor een betrouwbaar netwerk van snelle en veilige wegen."

Hiervoor zijn mogelijk grote projecten nodig die flinke investeringen en uitvoeringstijd vergen. Dat neemt niet weg dat kleine ergernissen snel blijven worden aangepakt, aldus de wethouder, maar met de gezamenlijke aanpak kunnen maatregelen beter op elkaar worden afgestemd. "Zo bereiken we met de investeringen een maximaal effect."

De komende anderhalf jaar vinden verschillende studies plaats. Hierbij worden ook maatschappelijke partners en dorpsraden betrokken. "We willen in december 2019 een gezamenlijke mobiliteitsvisie met uitvoeringsplan presenteren."