Op de Westerschelde zijn zondag bij een grote integrale controle bij sportvissers 38 vaartuigen gecontroleerd.

Een van de vaarders is betrapt op het afhalen van drugs en de ander persoon gaat verder onderzocht worden op financieel gebied, meldt de politie. De politie wil "beter zicht krijgen op misstanden in de sportvisserij".

De actie werd uitgevoerd door de douane, politie, Landelijke Eenheid, Koninklijke marechaussee, Zeehavenpolitie, Belastingdienst, UWV, NVWA en Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Ook in Breskens en bij Neeltje Jans is de sportvisserij gecontroleerd. In totaal zijn er 93 voertuigen gecontroleerd op naleving van de Visserijwet, toezicht op het vangen van - en de aanvoer van zeebaars, ondermaatse vis en verboden vistuigen, op het voorhanden hebben van rode diesel, naleving van milieuvoorschriften, ondermijning, openstaande belastingschulden, uitkeringsfraude, identiteitsfraude, mensensmokkel en andere grensoverschrijdende criminaliteit.”

In Breskes is iemand aangehouden omdat hij rode diesel in zijn tank had. Drie anderen gaan onderzocht worden door de Belastingdienst. Een paar schepen hadden een "grote hoeveelheid vistuig aan boord" en worden verder onderzocht.

Op Neeltje Jans is een vaartuig opgemerkt met een onduidelijke herkomst. Ook zijn er een paar processen-verbaal opgemaakt omdat vissers ondermaatse vis hadden gevangen. Een ander persoon wordt is verdacht van uitkeringsfraude.