De Kapelse fracties van VVD, CDA en PvdA hebben vrijdag hun ontwerp-samenwerkingsakkoord gepresenteerd. Annebeth Evertz is de beoogd wethouder voor de PvdA.

De drie coalitiepartijen hebben de gemeenteraad een concept-akkoord op hoofdlijnen overhandigd, omdat zij de oppositiepartijen, Gemeentebelang, SGP en D66, uitnodigen om met aanvullingen te komen.

"We gaan voor een zo breed mogelijk gedragen akkoord", vertelt kandidaat-wethouder Annebeth Evertz, die waarschijnlijk het sociaal domein in haar portefeuille krijgt.

De nieuwe coalitie in Kapelle is gevormd nadat de SGP begin juni uit de coalitie met VVD en CDA stapte. Het vrijdag gepresenteerde concept-akkoord bevat volgens wethouder Jon Herselman geen grote veranderingen ten opzichte van het vorige akkoord. “Het is voor driekwart hetzelfde”, zegt hij.

Meeste discussie over nieuw sportcentrum

De meeste discussie in de coalitieonderhandelingen leverde het nieuwe sportcentrum op. De PvdA heeft altijd haar zorgen geuit over de financiële risico’s van deze miljoeneninvestering.

"Maar een grote meerderheid van de gemeenteraad is voor nieuwbouw en daarom hebben wij ons hierbij neergelegd", aldus Evertz. Kapelle werkt de plannen voor de nieuwbouw de komende tijd verder uit.

Onder meer duurzaamheid, burgerparticipatie, versterking van het toerisme, vernieuwing van de onderwijshuisvesting en bestrijding van armoede blijven speerpunten voor de coalitie.

Concept wordt dinsdag tijdens raadsvergadering behandeld

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 4 september wordt het concept-akkoord behandeld. De fracties kunnen dan suggesties aandragen tot uiterlijk dinsdag 11 september.

Het is de bedoeling dat er tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 september een open en inhoudelijk debat plaatsvindt over de aanvullingen. Dan staat ook de installatie van Evertz als wethouder gepland.