Negen projecten in Zeeland krijgen in totaal 1,6 miljoen euro Europese subsidie in het kader van plattelandsontwikkeling.

Voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en economie van een regio is geld beschikbaar vanuit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3). Een voorwaarde voor toekenning is dat plaatselijke overheden, zoals een gemeente, ook subsidie beschikbaar stelt.

Zo krijgt het project ‘Gezonde voeding van dichtbij’ financiële ondersteuning. Het samenwerkingsverband van de gemeente Veere, Zeeuwse Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en HZ University of Applied Sciences willen met het project in Veere en Noord-Beveland de consumptie van lokale en gezonde voedselproducten verbeteren.

Het initiatief krijgt 46.000 euro Europees geld en 23.000 euro van zowel de gemeente Veere als de gemeente Noord-Beveland.

Ook is er geld voor behoud van openluchtzwembad het Julianabad in Arnemuiden (foto). Stichting Behoud Julianabad wil het bad behouden door het om te vormen tot gastvriendelijke vrijetijdsvoorziening voor bewoners en toeristen.

Voor dit plan is er 45.000 euro Europese subsidie en 45.000 euro cofinanciering van de gemeente Middelburg.

Wolphaartsdijk

Het plan ‘Bruggen bouwen; verbindingen maken op het eiland van Wolphaartsdijk’ is 150.000 euro Europees geld toegekend en eenzelfde bedrag van de gemeente Goes.

De gemeente wil samen met ondernemers en belanghebbenden in de recreatiezone van Wolphaartsdijk meer samenwerking in de vrijetijdseconomie creëren en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied vergroten.

In december wordt de Europese POP3-subsidie opnieuw beschikbaar gesteld. De provincie Zeeland houdt twee informatieavonden over de subsidieregeling. Die vinden plaats op 8 oktober, voor Zeeuws-Vlaanderen, en op 9 oktober, voor Midden- en Noord-Zeeland. Klik hier voor meer informatie.