Bij de Van Hertumweg in Goes is donderdag het officiële startschot gegeven voor de bouw van de spooronderdoorgang.

Wethouder Loes Meeuwisse van de gemeente Goes en de directeuren van Prorail en aannemer Gebr. De Koning hesen hun vlaggen op het werkterrein.

De aannemer is al weken bezig met de voorbereidingen van de megaklus. Er zijn kabels en leidingen verwijderd en verplaatst, riolen vernieuwd, fietsstallingen verplaatst, nieuwe inritten aangelegd voor bedrijven op het Stationspark en wegen voor het bouwverkeer gemaakt.

Stationspark

De onderdoorgang loopt straks van het voormalige parkeerterrein aan de Lijnbaan tot in het Stationspark, aan de andere kant van de spoorlijn. Daar wordt de onderdoorgang aangesloten op een ovonde, het Hartmanplein, die weer is verbonden met de al bestaande rotonde Poelplein. Dat verkeersplein moet ook worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Noordkant

Er hangen meer werkzaamheden samen met de aanleg van de onderdoorgang. Zo komt er aan de noordkant van het spoor, bij de M.A. de Ruyterlaan, ook een rotonde: Kompasplein. Verder komt er een nieuw parkeerterrein en verdwijnt de spoorwegovergang. De werkzaamheden duren tot medio 2020.

Vanaf dat moment rijdt iedereen onder het spoor door en ligt er een nieuwe weg: de Terwellegang.

Informatiecentrum

In het kader van de werkzaamheden is een informatiecentrum ingericht aan Lijnbaan 14.

Iedere woensdag kunnen inwoners daar tussen 16.00 uur en 17.00 uur terecht voor informatie en opmerkingen. Er zijn medewerkers van de gemeente, Prorail en Gebr. De Kooning aanwezig. Bezoekers kunnen bovendien via een VR-bril zien hoe het terrein er over ruim twee jaar uitziet.