Heinkenszand krijgt er waarschijnlijk een nieuwe wijk bij. In de Platepolder, achter het gemeentehuis aan de Stenevate, worden de komende jaren op ongeveer vier hectare tientallen woningen gebouwd.

De polder, die de gemeente Borsele wil aankopen voor 1.780.000 euro, is met veertien hectare veel groter. Er kunnen ruim 200 woningen op worden gerealiseerd. Volgens de woningmarktafspraken op de Bevelanden mogen er in Heinkenszand tot na 2025 echter maximaal 88 woningen worden gebouwd.

"Wij concentreren ons eerst op deze vier hectare", zegt wethouder Kees Weststrate. "Daarna moeten we zien wat volgens de nieuwe afspraken mogelijk is."

Volgens Weststrate is de uitbreiding hard nodig. In Over de Dijk zijn vrijwel alle kavels vergeven. "Het is op, terwijl er heel veel belangstelling is om in Heinkenszand te wonen."

Eerdere afspraken zijn aangepast

De gemeente koopt de grond van BPD Ontwikkeling. Afspraken die er jaren geleden lagen met bouwbedrijf De Delta, die het alleenrecht had op de bouw in de polder zijn aangepast.

De aannemer mag nu maximaal 30 procent van alle woningen bouwen.

Gemeente neemt in september besluit

Hoe de woningen eruit gaan zien, is nog niet bekend. "Er lag een plan om daar dorpsvilla’s te realiseren, maar dat is van de baan. Wij merken dat er behoefte is aan reguliere woningbouw en mensen vragen om levensloopbestendige woningen op kleinere kavels. Daar houden we rekening mee." 

De gemeenteraad neemt donderdag 6 september een besluit over het krediet van 1.780.000 euro dat nodig is.