De gemeente Middelburg gaat het kunstwerk 'Huis' van Atelier van Lieshout niet kopen.

Het kunstwerk was één van de publiekstrekkers tijdens de kunstmanifestatie Façade van vorig jaar. Het staat sindsdien op het plein onder de Lange Jan waar het een klimattractie voor kinderen is geworden.

Mede door de populariteit stelde het college van burgemeester en wethouders in juni voor het te kopen. De prijs van 114.000 euro stuitte echter op zoveel weerstand dat het college daarvan besloot af te zien.

CBK Zeeland, organisator van Façade, kreeg de opdracht te gaan onderhandelen met Atelier van Lieshout. Daaruit kwam een minimumprijs voor van 67.840 euro. Daarbovenop kunnen nog kosten komen voor de plaatsing en het veiliger maken van de grond eromheen. Er zijn namelijk geregeld kinderen uit het kunstwerk gevallen.

Atelier schrijft brief aan gemeente

Omdat de gemeenteraad in juni al zei er veel minder voor over te hebben is er nogmaals overleg geweest tussen CBK en het atelier. Atelier van Lieshout heeft vervolgens een brief geschreven aan de gemeente met uitleg waarom Middelburg het beeld volgens hem moet aanschaffen.

Atelier biedt verschillende betaalwijzen aan

Ook heeft ze het aanbod gedaan om het bedrag van 67.840 euro in termijnen te betalen of het eerst in bruikleen te nemen en pas in 2020 te betalen. "Het aanbod betekent dat de gemeente uiteindelijk toch het bedrag van 67.840 euro moet betalen".

"Gelet op uw motie hebben wij besloten niet over te gaan tot aankoop van het kunstwerk en u geen voorstel te doen voor een krediet", schrijven burgemeester en wethouders in een memo voor de raad.