Medewerkers van bureau Legitiem uit Velp gaan vanaf maandag alle deuren in de gemeente Borsele langs om te controleren of er honden aanwezig zijn.

Ze doen dat in het kader van het innen van de hondenbelasting.

De controleurs kijken of er een hond is. Als hier nog geen belasting voor wordt betaald, moet de eigenaar een aangiftebiljet invullen en ondertekenen. Ook kan de controleur een boete opleggen. Als er niemand thuis is, komt het bureau op een ander moment langs.

Legitimatie

De controleurs hebben allemaal een legitimatiebewijs op zak.

Inwoners van de gemeente Borsele die een hond kopen, moeten deze binnen veertien dagen aanmelden. Aanmeldformulieren staan op de website van uitvoeringsinstantie Sabewa Zeeland.

Een eerste hond kost 53,40 euro aan belasting. Voor iedere andere hond rekent Borsele 79,80 euro.

Burgerinitiatief 

Net voor de zomer heeft een aantal inwoners, met steun van de raadsfractie OPA Borsele, geprobeerd de hondenbelasting af te schaffen. Het voorstel haalde het niet.