Waterschap Scheldestromen laat de komende weken een deel van haar waterlopen baggeren.

Het gaat onder meer om sloten in Goes, Kapelle, Kortgene, Middelburg, Oost-Souburg, Ovezande en Zeeuws-Vlaanderen.

Maaisel

Het waterschap baggert de waterlopen eens in de acht jaar. Ze haalt het maaisel uit het water en legt dit op het land. Landeigenaren en pachters moeten dit vervolgens verwerken of opruimen. Ze mogen het maaisel niet teruggooien in het water. De eigenaren hebben hierover een brief gehad.

Overtollig

Het waterschap laat de sloten baggeren, zodat er voldoende ruimte is voor de afvoer van overtollig oppervlaktewater naar de gemalen.

Het waterschap roept mensen en gebruikers op om takken die over de waterloop hangen te verwijderen en afrasteringen, die de werkzaamheden vanaf het land moeilijk maken, te verplaatsen.

Verder benadrukt ze dat visfuiken en andere zaken die schade kunnen oplopen uit het water moeten worden verwijderd.

De baggerlocaties zijn te vinden op de website van het waterschap.