Net als de gemeente Veere was het college van burgemeester en wethouders in Middelburg onaangenaam verrast door een artikel over Porthos met de onafhankelijke burgeradviseur Peter Vrancken.

Dat zegt ze in reactie op een boze brief van het college van Veere.

Zij was in de pen geklommen nadat Vrancken in de PZC was ingegaan op klachten over het Walcherse zorgloket Porthos. Volgens Veere deden zijn opmerkingen ‘geen recht aan het werk dat Porthos-medewerkers verzetten’.

Wederhoor

Bovendien zei ze het jammer te vinden dat er geen hoor en wederhoor was gepleegd. "Net als u betreuren wij het zeer dat Porthos op deze manier in het nieuws is gekomen", is Middelburg duidelijk.

Evaluatie

In haar brief zei Veere, die verantwoordelijk is voor het zorgloket, ook dat Vrancken buiten haar medeweten is aangesteld. Middelburg antwoordt dat de burgeradviseur is voortgekomen uit een motie van de SP en Lokale Partij Middelburg, die ze hadden ingediend in verband met een evaluatie van de pentekening voor het sociaal domein.

Het Middelburgse college gaat met Vrancken in gesprek. Boodschap in dat gesprek is dat hij zijn bevindingen ‘op de juiste manier moet inbrengen in het proces van de evaluatie’.