De gemeente Veere en Waterschap Scheldestromen laten het fietspad tussen de Vroonweg in Valkenisse en de Kaapduinseweg in Dishoek opknappen en verbreden.

Het is met zijn twee meter te smal voor de gebruikers. Elke dag rijden er veel mensen over het pad door het bos bij Dishoek. Het wordt met één meter verbreed. Eerder dit jaar zijn daarvoor zo’n 100 bomen gekapt.

Afgesloten

De werkzaamheden aan het fietspad beginnen maandag. Tot en met eind november is het fietspad afgesloten. Fietsers worden omgeleid.