De gemeente Middelburg wil elk jaar een aantal fietsen schenken aan statushouders.

Het gaat om fietsen die in beslag zijn genomen en niet worden opgehaald door de eigenaren.

Nu gaan deze naar de stichting Gered Gereedschap, die zich inzet voor mensen in ontwikkelingslanden. Het college van burgemeester en wethouders denkt dat het goed is als een deel van de fietsen naar statushouders gaat en desgevraagd naar het azc aan de Laurens Stommesweg. 

Een fiets helpt bij de integratie, is de gedachte. "Iedere statushouder krijgt een ondersteuningsplan met een dagprogramma. Zij gaan naar de inburgering, werken daarnaast of doen vrijwilligerswerk. Ook sporten vinden we belangrijk. Daarvoor is wel vervoer nodig, in ieder geval een fiets. Een statushouder heeft daar niet altijd geld voor", staat in het besluit van het college.

Aantal verschilt per maand

Het aantal in beslag genomen fietsen dat na dertien weken niet is opgehaald, verschilt per maand. Statushouders hebben voortaan als eerste recht op een fiets.

Als het azc om tweewielers vraagt, wil het college dat per keer bekijken, zodat er voldoende overblijven voor Gered Gereedschap.