De nieuwe hoogspanningslijn, de 380 kV-lijn, tussen Borssele en Rilland mag worden aangelegd. De Raad van State heeft dat besluit woensdag genomen.

De verbinding loopt over het grondgebied van de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal. Om het plan te kunnen realiseren, worden 107 nieuwe wintrackmasten gebouwd. 131 bestaande masten worden afgebroken.

In totaal maakten 29 particulieren en bedrijven bezwaar tegen de komst van de 380 kV-lijn. Bijna al die bezwaren zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. Bezwaarmakers kregen op twee punten wel gelijk. Zo moet in het gebied 't Sloe ter compensatie van de aantasting van het bos een nieuw bos van ruim 2,5 hectare worden aangelegd.

De nieuwe hoogspanningsverbinding zal door transmissienetbeheerder TenneT worden geëxploiteerd. De hoogspanningslijn tussen Rilland en Borssele wordt 48 kilometer lang.