Waterschap Scheldestromen begint deze maand met groot onderhoud aan drie waterkeringen: de havendam bij het gemaal in Waarde, de westelijke havendam van de Buitenhaven in Vlissingen en de Van Cittershaven in Borssele.

Bij de laatste twee is schade geconstateerd door golven tijdens stormen. De havendam in Waarde moet worden versterkt, zodat deze zijn functie kan behouden.

De werkzaamheden in Waarde zijn al begonnen. Nadat de dam is schoongemaakt worden er breukstenen aangebracht, die daarna worden ingegoten met gietasfalt. Eind augustus moeten deze werkzaamheden klaar zijn.

Toegangswegen

Tijdens het werk zijn de onderhoudswegen tussen Den Inkel en het haventje in Waarde niet toegankelijk. Recreanten moeten omrijden.

Eind augustus beginnen de werkzaamheden aan de havendam in Vlissingen, ter hoogte van restaurant De Punt. De werkzaamheden zijn hetzelfde als in Waarde.

Kreukelberm

In Borssele wordt de schade aan de kreukelberm hersteld. Alle klussen moeten uiterlijk 1 oktober zijn afgerond.