Woongoed krijgt 15.000 euro van de gemeente Middelburg voor een beheerder voor het pand aan de Buitenruststraat waar statushouders zijn ondergebracht.

De beheerder gaat tot en met het einde van dit jaar zestien uur per week werken in het pand aan de Buitenruststraat. Doel is dat de statushouders door de begeleiding sneller zelfstandig kunnen gaan wonen. Woongoed Middelburg legt zelf ook 15.000 euro in voor de beheerder.

In het voormalige kantoor van de woningcorporatie wonen nu dertig statushouders, afkomstig uit meerdere landen. De meesten zijn jonger dan 30 jaar. Ze werken bij Orionis en volgen een inburgeringscursus.

"Als gevolg van een trauma, vervreemding en onthechting komen zij uitermate moeilijk tot integratie", schrijven burgemeester en wethouders in het besluit van de gemeente.

Neerslachtig

Uit gesprekken van hulpverleners blijkt dat een deel van de bewoners 'neerslachtig' is. "Dat uit zich soms in drankmisbruik en ruzie met andere bewoners. Het kan niet los worden gezien van het traumatische verleden van de vergunninghouders." De problemen van de bewoners gaan de werknemers van Woongoed, beheerder Villex, de gemeente en Vluchtelingenwerk Walcheren de pet te boven.

Stichting Welzijn Middelburg (SWM) heeft een sociaal beheerder in dienst die ervaring heeft met de doelgroep. "Hij moet de saamhorigheid verbeteren, de vergunninghouders activeren en hen zelfredzamer maken." Ook hoopt de gemeente dat de jongeren meer contact krijgen met de buurtbewoners.