De gemeente Middelburg laat onderzoek doen naar de toekomstige studentenhuisvesting. Hierbij wordt ook gekeken naar de Sint Jorisdoelen. 

Het college van B&W zegt dat in een memo.

De eigenaar van de Sint Jorisdoelen had gevraagd of hij er veertig studenten in mocht huisvesten. Het college heeft dat afgewezen, omdat er een kantoorbestemming op rust.

Tijdens de behandeling van het bezwaarschrift van de eigenaar van de Sint Jorisdoelen is toegezegd dat de verkenning er komt. Ook is beloofd het monument daarin te betrekken. Totdat de resultaten bekend zijn houdt het college studentenhuisvesting in het gildenhuis tegen.

Het gemeentebestuur ziet studenten van University College Roosevelt en Hogeschool Zeeland (HZ) het liefst in een campusachtige setting wonen. 

Anti-kraak

Het gemeentebestuur is het ook niet eens met plannen van de eigenaar om er voorlopig tien studenten anti-kraak te laten wonen. Als hij dat toch doet, zal het college handhaven.

De originele Sint Jorisdoelen stamt uit 1582. Het was de basis van het schuttersgilde van Sint Joris van Zeeland. In de Tweede Wereldoorlog werd het verwoest, maar daarna is het weer opgebouwd. Het heeft geen monumentenstatus, maar het is wel beschermd stadsgezicht. De provincie heeft het jaren gebruikt als kantoor, maar eind 2016 werd het voor ruim een miljoen euro verkocht.