Omnium heeft 2017 afgesloten met een negatief resultaat van vier ton.

Het sport- en recreatiecomplex schrijft al een paar jaar rode cijfers. Oorzaak zijn de hoge kapitaallasten op het gebouw van ongeveer één miljoen euro per jaar. 

Omnium maakt daarom in samenwerking met de gemeente Goes een plan van aanpak om het tij te keren. Goes geeft 625.000 euro subsidie per jaar aan het complex met zwembaden, sporthallen, een horecapaviljoen en een overdekt tropisch bos.

Onderzoeken

Ze heeft vorig jaar laten uitzoeken of ze de exploitatie beter kan overdragen aan een commerciële partij zoals Sportfondsen. Uit alle onderzoeken kwam naar voren dat het echter het meest voordelig is als enig aandeelhouder Goes alles in eigen hand houdt.

Het college van burgemeester en wethouders wil de raadsleden bijpraten over het plan van aanpak in een zogenaamd technisch beraad.