De gemeente Veere gaat bij wijze van proef eens in de vier weken het huisvuil ophalen in Meliskerke. De pilot gaat vrijdag in en duurt negen maanden. 

De gemeente Veere wil kijken of het aantal kilo's restafval daalt door de bakken minder vaak op te halen. Net als andere gemeenten wil Veere de hoeveelheid restafval in 2020 terug hebben gebracht van 200 kilo naar 100 kilo per inwoners per jaar.

De proef in Meliskerke is één van de probeersels om te kijken hoe ze dat kan behalen. Door de vuilniswagen minder vaak op pad te sturen, wil Veere besparen op de inzameling en verwerkingskosten.

De dorpsraad heeft zich eerder dit jaar zelf opgegeven. De rest van het dorp lijkt het initiatief ook te steunen. Van de 40 aanwezige inwoners op een informatieavond eind juni waren er zes tegen.

Na afloop kunnen alle inwoners een evaluatie invullen. Mede op basis daarvan bepaalt Veere welke manier ze invoert.