Het aantal zelfdodingen in Zeeland is in 2017 gestegen. Sinds 2000 zijn er nog nooit zoveel aantal zelfdodingen geweest in de provincie.

In 2017 zijn er 62 mensen in Zeeland overleden door zelfdoding, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend. In 2016 was dit aantal 37.

Alleen in de provincie Drenthe waren er meer zelfdodingen in 2017.

Landelijk is het aantal zelfdodingen onder jongeren tussen de tien en dertig jaar flink gestegen. Er overleden 81 tieners door zelfdoding; in 2016 lag dit aantal nog op 48. Tussen 1971 en 2016 lag het aantal nooit boven de 58 jongeren per jaar.

Symptomen

Er zijn aanwijzingen waaraan je kan merken dat iemand mogelijk denkt aan zelfdoding, vertelt psychiater Jan Mokkenstorm in de Dit wordt het nieuws-podcast van NU.nl. "Mensen die hierover denken tasten soms af of ze voor gek worden gehouden of worden uitgelachen als ze iets vertellen over suïcide."

"Stemmingswisselingen, gevaarlijk gedrag op de weg, depressie, moe of stress kunnen soms signalen zijn", aldus Mokkenstorm. Als buitenstaander kan het volgens hem al helpen om zonder oordeel te vragen naar hoe iemand zich voelt.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.