Na twee jaar werk is maandagavond de dorpsvisie voor Schore gepresenteerd aan de dorpsbewoners. 

De dorpsraad heeft het document met dromen en activiteiten voor de toekomst opgesteld in samenspraak met de inwoners en met hulp van de gemeente Kapelle. “We zijn trots dat we onze plannen eindelijk kunnen delen", zegt dorpsraadvoorzitter Lisette Booij. Eén van de grootste wensen blijkt ‘het dorpshuis als huiskamer voor iedereen’ te zijn.

De presentatie vond maandag plaats in het dorpshuis. Dat heeft een belangrijke rol in de visie. Voor dit plan vroegen de makers de inwoners naar hun wensen en daaruit kwam naar voren dat zij het belangrijk vinden dat het dorpshuis het kloppend hart van Schore is. Daarom is een actiepunt dat het dorpshuis een laagdrempelige ontmoetingsplaats is voor iedereen.

Zo staat in het plan een proef met een eigen plek voor jongeren vanaf dertien jaar, bij voorkeur in het dorpshuis. Samenwerken met een zorginstelling voor begeleid wonen voor ouderen, is een ander thema. ‘Waar mogelijk verbinden we dit met het dorpshuis of de zorgboerderij’, staat in de dorpsvisie. ‘We willen ouderen zolang als ze willen en kunnen in het dorp houden.’

Hoofddoel in de visie is Schore leefbaar houden. Met de sluiting van basisschool De Tunnel in 2017 raakte Schore één van haar laatste voorzieningen kwijt. ‘Er zijn steeds minder plaatsen en momenten waar het logisch en makkelijk is om elkaar te ontmoeten’, schrijft de dorpsraad in de visie. ‘Het gevaar bestaat dat inwoners meer langs elkaar gaan leven en het dorpsgevoel verdwijnt.’

Saamhorigheid

De gemeente Kapelle besloot in 2014 tot het opstellen van dorpsvisies en vanwege de situatie in Schore was dit dorp als eerste aan de beurt. Via enquêtes en bijeenkomsten vroeg de dorpsraad dorpsgenoten naar hun mening.

Op het gebied van leefbaarheid kwam hier onder meer uit dat het verbinden van activiteiten van de zorgboerderij met de inwoners de saamhorigheid in het dorp versterkt. Een beweegtuin voor alle leeftijden kan ook dienen als ontmoetingsplek. De ultieme droom is dat Schore weer een school krijgt. ‘Speel in op de veranderingen in regels voor kleinschalig basisonderwijs’, luidt een aanbeveling.

Belangrijk voor de leefbaarheid is dat het goed wonen is in het dorp. Dat is het volgens de dorpsraad al, maar dat moet Schore beter uitdragen. Schore is groen en rustig en ligt centraal en vlak bij de snelweg A58, aldus de visie. ‘Schore is een tikkeltje eigenzinnig, met bijzondere kwaliteiten. De ligging, landelijke sfeer en nabijheid van het water verklaren wellicht het relatief grote aantal ondernemers in het dorp. Iedereen heeft de vrijheid om zichzelf te zijn, maar als het nodig is, zijn we er voor elkaar.’

In de visie staat dat kansen benut moeten worden om interessant te blijven voor huidige en toekomstige bewoners. ‘Maak nieuwbouw naar behoefte mogelijk en zorg voor balans tussen diverse groepen en bewoners en nationaliteiten.’

Slaapdorpje

In de toekomstvisie voor Schore zijn de wensen en ideeën van de inwoners uitgewerkt in een uitvoeringsplan. ‘We willen geen slaapdorpje worden. Graag gaat de dorpsraad samen met inwoners, bedrijven, gemeente Kapelle en waar mogelijk nog andere partijen aan de slag om zoveel mogelijk plannen uit te voeren.’

De dorpsraad wil het uitvoeringsplan om de twee á drie jaar evalueren en actualiseren.