De gemeente Tholen gaat geen concrete acties ondernemen op het gebied van de aanrijtijden van brandweer, politie en ambulance. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten op vragen van de lokale PVV-fractie.

Jack Vaders (PVV) had vragen gesteld over de aanrijtijden van de hulpdiensten, nadat hij zelf voor iemand de politie moest bellen. Dat duurde volgens hem veel te lang. De politie streeft ernaar om bij 90 procent van de prio 1-meldingen op tijd te zijn.

In 2017 was het resultaat op Tholen 62 procent en daarmee is de norm dus niet behaald. Ook de brandweer heeft in 2016 en in 2017 de norm niet behaald met respectievelijk 62 en 64 procent. "Van de ambulancedienst is overigens bekend dat in ruim 90% de ambulance binnen de normtijd ter plaatse is", aldus het college.

Zowel de politie als de brandweer behaald de gemiddelde normtijden dus niet. Volgens het college ligt dit aan de kenmerkende factoren van het buitengebied, zoals het ontbreken van snelwegen.

Ambulancepost

"Het college heeft zich met succes ingezet voor het behoud van de ambulancepost in Poortvliet. De politie zorgt voor de aanwezigheid van een surveillance op of in de nabijheid van Tholen. Daarnaast wordt de wijkagent bij prio 1 meldingen, ongeacht zijn bezigheden, ingezet om snelle hulpverlening te bespoedigen", aldus het college.

"Verder is de verwachting dat de bouw van de nieuwe integrale meldkamer in Bergen op Zoom een positieve bijdrage zal leveren."