Er komt geen randweg rond Langeweegje. Dat hebben de gemeente Borsele, Waterschap Scheldestromen en de provincie besloten.

De overheden gaan het door inwoners en ondernemers voorgestelde alternatief van een randweg bij Hoedekenskerke onderzoeken. In dat plan komt er een nieuwe verbinding tussen de ‘s-Gravenpoldersestraat en Nieuwe Veerweg, parallel aan het spoor. Daardoor moet het verkeer naar Crop Alliance en Scheldeoord niet meer via Langeweegje en Kwadendamme rijden.

Verbreed

De drie overheden presenteerden vorige maand een plan om het verkeer naar Kwadendamme om Langeweegje heen te leiden. Daarvoor moesten de Kruisweg, Slabbekoornseweg en Siguitsewegworden worden verbreed en er zou een knip komen in de Zwaaksedijk. De gemeente, het waterschap en de provincie wilden daarmee het autoverkeer op deze dijk terugdringen en het veiliger maken voor wandelaars en fietsers.

Enthousiast

Inwoners en ondernemers waren niet enthousiast. "Daarom hebben de betrokken organisaties besloten dat het plan niet tot uitvoering komt", zegt een woordvoerder van de gemeente Borsele. Met dat besluit hangt samen dat er voorlopig geen rotonde komt in plaats van de kruising van de N665 met de N666.

Op basis van het onderzoek naar een randweg bij Hoedekenskerke nemen de drie overheden een besluit over het vervolg.