De gemeenten op Walcheren missen regionale regie op het gebied van de woningbouw.

De besluitvorming rondom nieuwbouwwijk Essenvelt in Middelburg is daar een goed voorbeeld van. Dat zeggen drie professoren in hun rapport over de Walcherse woningmarktafspraken.

Middelburg en Vlissingen staan lijnrecht tegenover elkaar rondom de bouw van Essenvelt. Middelburg wil de nieuwbouwwijk koste wat kost ontwikkelen, maar dat zou betekenen dat Vlissingen minder woningen kan bouwen op het Scheldekwartier, omdat er een maximum aantal te bouwen huizen is. Ze kunnen daarom (samen met Veere) niet komen tot woningmarktafspraken voor Walcheren.

Rechter

De ruzie is zo hoog opgelopen dat Vlissingen Middelburg eind vorig jaar voor de rechter daagde over Essenvelt. De professoren zeggen dat het bestemmingsplan voor Essenvelt is opgesteld op basis van woningmarktafspraken uit 2013.

Kansrijk

In 2015 heeft Arcadis onderzocht welke woningbouwlocaties kansrijk zijn. "Dat laat zien dat Essenvelt niet het meeste kansrijk is", zei het bureau. Het zei verder dat Middelburg de wijk alleen zou moeten ontwikkelen als de regionale behoefte laat zien dat er een markt voor is. Daar wordt het gemis van een regionale regisseur duidelijk.

Op Walcheren zijn te veel woningbouwplannen. Vooral Middelburg en Vlissingen willen deze, ook met het oog op hun financiën, ontwikkelen.

Concurrentie

Ze kunnen echter niet allemaal tot uitvoering worden gebracht. "De locaties zullen elkaar in een markt met te weinig vraag beconcurreren. Gevolg is dat een deel van de locaties niet volledig tot ontwikkeling kan komen. Ook zal er leegstand in de bestaande voorraad ontstaan, gezien het al aanwezige overschot op de woningmarkt", schrijven de onderzoekers.

Woningtypen

De professoren adviseren nog een onderzoek uit te voeren naar de behoefte op Walcheren. Daarbij moet ook worden gekeken naar de behoefte aan woningtypen en woonmilieus. Onder leiding van de provincie moeten de te bouwen wijken vervolgens worden verdeeld over de locaties. Ook moet er worden gekeken naar de fasering.