De gemeente Reimerswaal gaat niet meten of monitoren of het grondwater binnen haar grenzen veilig is."Daar is geen enkele aanleiding voor", zegt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de zes fracties in de gemeenteraad.

Zij hadden deze gesteld naar aanleiding van een lek in het nucleaire deel van de kerncentrale in Doel in mei. Juist doordat het koelwater in dat deel van de centrale lekte, is er geen reden tot zorg, zegt het college. "Koelwater zit in een gesloten systeem en wordt pas besmet als het in het nucleaire gedeelte lekt, zoals in dit geval. Daar kan het water in principe niet uit. Van het weglopen van besmet water is dus geen sprake", aldus het college.

Straling

Ook is er geen straling vrijgekomen. Desalniettemin meldt exploitant Engie het altijd als er iets gebeurt, ook deze zogenaamde N-nul-incidenten. Of dat goed is, weet het college in Reimerswaal niet. "Alleen al het melding maken ervan roept bepaalde gevoelens van onveiligheid op. Het uitvergroten van kleine voorvallen in de pers draagt niet bij aan een realistisch veiligheidsbeeld."

Vragen

Het beleid van Engie om alle voorvallen te melden sowieso niet, zeggen burgemeester en wethouders. "Integendeel, het roept meer vragen op."

Reimerswaal wijst in dat verband op een onderzoek van vorig jaar waaruit bleek dat de zorgen over de kerncentrale vooral leefden onder bestuurders en veel minder onder inwoners.

Prevaleren

Ze wijst op het feit dat er bij de gemeente en veiligheidsregio geen enkele vraag is binnengekomen over het lek in mei. "Wij denken dat het goed is het geluid van onafhankelijke deskundigen te laten prevaleren boven gevoelens die moeilijk met feiten kunnen worden onderbouwd. Dat neemt niet weg dat wij de gevoelens zoals die bij u leven, serieus nemen en proberen in perspectief te plaatsen", zegt het college tegen de raadsleden.