Een kwartiermaker moet het groene onderwijs in Zeeland naar een hoger niveau tillen. De provincie geeft daarvoor een subsidie van 75.266 euro.

Edudelta Onderwijsgroep heeft vorig jaar gezegd te stoppen met haar opleidingen. De onderwijsorganisatie met een vestiging in Goes was dé plek voor groen onderwijs in Zeeland.

Afgesproken is dat Scalda de mbo-opleidingen na de zomer voortzet en dat Pontes Goese Lyceum in Goes vanaf volgend schooljaar de groene opleidingen voor vmbo-leerlingen verzorgt. "Gelukkig, want wij willen het groene onderwijs in onze provincie niet kwijt", zegt gedeputeerde Harry van der Maas. "Het past bij ons DNA."

Aanbod

De kwartiermaker moet het aanbod opfrissen, zorgen dat het niveau stijgt en meer bedrijven betrekken bij het onderwijs. "Die verbinding is heel belangrijk", aldus Van der Maas. "Hij of zij moet goed kijken naar de kwantiteit en kwaliteit van het groene onderwijs, want als we doorgaan zoals we bezig waren schiet niemand er iets mee op. Er is echt meer nodig om het in stand te houden."

Leerlijn

De kwartiermaker moet ook helpen bij het ontwikkelen van een doorlopende, groene leerlijn voor het vmbo-mbo-hbo en wo. Van der Maas hoopt dat er binnenkort ook geld beschikbaar komt uit Den Haag voor het groene onderwijs.