De Kapelse gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond unaniem besloten een verkenner te benoemen. Deze persoon moet de mogelijkheden onderzoeken voor een stabiel bestuur nu de coalitie van VVD, CDA en SGP uiteen gevallen is.

Uiterlijk eind augustus moet de verkenner verslag uitbrengen aan de raad en verslag doen van de bevindingen tijdens een openbare raadsvergadering.

Het presidium, bestaande uit de burgemeester en alle fractievoorzitters van de Kapelse gemeenteraad, wijst een verkenner aan. 

Het aanstellen van de verkenner volgt op het opstappen uit de coalitie door de SGP-fractie anderhalve week geleden. Maandag hebben de drie coalitiepartijen nog tevergeefs geprobeerd er samen uit te komen. SGP-Wethouder Marco Kleppe heeft daarop dinsdag zijn ontslag ingediend. 

De situatie is dinsdagavond besproken in de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders functioneert voorlopig zonder de derde wethouder. De drie andere collegeleden; burgemeester Huub Hieltjes, wethouder Evert Damen (CDA) en wethouder Jon Herselman (VVD) verdelen de portefeuille van Kleppe.