De gemeente Borsele staat niet langer toe dat mensen permanent wonen op Stelleplas in Heinkenszand of in één van de drie andere vakantieparken: Hof van Zeeland en Geertruidahof in Heinkenszand en Scheldeoord in Baarland.

Ook zijn deze vanaf 1 januari 2019 verboden terrein voor arbeidsmigranten.

Alle eigenaren, huurders en verhuurders van woningen op camping Stelleplas in Heinkenszand krijgen een brief in de bus waarin de gemeente haar aangescherpte beleid uitlegt.

Controle

Ze heeft de brief gemaakt naar aanleiding van de integrale controle in maart. Toen bleek dat in een aantal woningen mensen permanent leefden of arbeidsmigranten waren gehuisvest en dat er bovendien een aantal misstanden waren.

In de brief staat dat de woningen op de vakantieparken alleen recreatief mogen worden gebruikt. Mensen moeten dus ergens anders hun hoofdverblijf hebben.

Uitzondering

Ook maakt de gemeente duidelijk dat het onderbrengen van arbeidsmigranten niet is toegestaan. De gemeente wil in bepaalde gevallen wel een uitzondering maken: als er sprake is van problemen in de echtelijke sfeer of ter overbrugging, als iemand een huis laat bouwen.

Mensen moeten in dat soort gevallen een gedoogbeschikking aanvragen. Ze krijgen deze vanaf 1 januari alleen nog als ze in de gemeente Borsele wonen of een huis laten bouwen. "Het kwam wel eens voor dat iemand in Amsterdam in scheiding lag en naar hier kwam om tot rust te komen. Dat staan we straks niet meer toe", zegt wethouder Kees Weststrate van de gemeente Borsele.

Vitaal

Voor het onderbrengen van arbeidsmigranten geeft de gemeente geen beschikkingen meer af na 1 januari. "We hopen dat door deze maatregelen de vakantieparken weer meer vitaal worden."