940 inwoners van de gemeente Tholen krijgen sinds de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in 2014 geen financiële tegemoetkoming meer. Dat laat het college weten op vragen van Krista 't Hart (SP).

Tot 1 januari 2014 konden chronisch zieken, arbeidsongeschikten en ouderen aanspraak maken op een tegemoetkoming om extra kosten te kunnen dekken die gemaakt werden voor/door de ziekte. Toen besloten werd om de wet af te schaffen waren er in Tholen zo'n twaalfhonderd mensen die recht hadden op deze tegemoetkoming.

In 2014 kregen gemeenten van het Rijk de opdracht om een maatwerkvoorziening te creëren voor deze chronisch zieken en gehandicapten. Deze regeling moest de meerkosten ten gevolge van ziekte of handicap voor mensen die dat echt nodig hebben compenseren.

260 Tholenaren nemen sindsdien deel aan een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering, de overige 940 inwoners krijgen sindsdien helemaal geen tegemoetkoming meer.

Afschaffing

"Het Rijk vond dat alleen mensen die het echt nodig hadden ondersteuning moesten krijgen. Vandaar de afschaffing van deze wet", aldus de gemeente Tholen.

Krista 't Hart wilde van het college ook weten of zij voornemens is om de mensen die nu buiten de boot vallen alsnog een ondersteuning te geven, maar daar gaat de gemeente niet in mee. "De collectieve ziektekostenverzekering biedt de nodige maatwerk voor mensen die dat echt nodig hebben."