Dat SGP Kapelle vrijdag uit de coalitie is gestapt, kwam voor coalitiepartner VVD als donderslag bij heldere hemel, reageert Jon Herselman namens de liberale partij. Volgende week wordt er gepraat over hoe het verder moet.

De SGP-fractie in Kapelle stapt uit de coalitie met VVD en CDA vanwege de uitbreiding van de zondagsopenstelling voor winkels van alleen Wemeldinge naar de hele gemeente. In het coalitieakkoord is de openstelling van winkels op zon- en feestdagen opgenomen, maar alleen voor het toeristische dorp Wemeldinge.

De gemeenteraad behandelde dit voorstel op 29 mei en Gemeentebelang, PvdA en D66 stelden in deze vergadering voor winkelopenstelling op zon- en feestdagen in de hele gemeente toe te staan.

Dit voorstel behaalde een meerderheid in de raad, omdat onder meer VVD voor stemde. Met die stap hebben de liberalen het vertrouwen van de SGP verspeeld, liet SGP-fractievoorzitter Henk Keurhorst vrijdag weten.

Herselman, wethouder voor de VVD en formateur tijdens de coalitieonderhandelingen, zegt verbaasd te zijn over het vertrek van de SGP.

“Dinsdag hebben we met de coalitie geëvalueerd wat er is misgegaan, omdat in de raadsvergadering niet is gebeurd wat we met elkaar hadden afgesproken”, erkent Herselman. “Maar dat was een goed gesprek en dit is de laatste keer dat dit is gebeurd. Ik dacht dat we vol vertrouwen verder konden gaan. Dit had ik niet verwacht.”

Compromis

Met het instemmen met het voorstel van de oppositie voor uitbreiding van de zondagsopenstelling voor de hele gemeente schond de VVD de afspraak uit het coalitieakkoord, maar zijn partij kon volgens Herselman niet anders.

“Anders was er geen meerderheid geweest, ook niet voor zondagsopenstelling in Wemeldinge. Dan hadden we niets gehad, terwijl wij als VVD voorstander zijn van honderd procent openstelling. Wij vinden dat je op zondag naar de kerk moet kunnen gaan, moet kunnen voetballen en ook je winkel moet kunnen openen.”

Met die boodschap ging formateur Herselman ook de coalitieonderhandelingen in. “Als compromis kwamen we uit bij zondagsopenstelling in alleen Wemeldinge.”