De SGP-fractie in Kapelle is uit de coalitie met VVD en CDA gestapt. Aanleiding is het raadsbesluit dat winkels in de hele gemeente, niet alleen in Wemeldinge, open mogen zijn op zon- en feestdagen. "Wij vinden het niet geloofwaardig om met dit college verder te gaan", laat SGP-fractievoorzitter Henk Keurhorst vrijdag weten.

"Wij treden uit de coalitie vanwege de ommezwaai die coalitiepartner VVD heeft gemaakt tijdens de raadsvergadering op 29 mei", verklaart Keurhorst.

In het coalitieakkoord dat VVD, CDA en SGP vorige maand aanboden aan de gemeenteraad stond dat winkels in Wemeldinge, vanwege het toeristische karakter van het dorp, voortaan op alle zon- en feestdagen open mochten zijn.

Voor de SGP is zondagsrust een speerpunt. "Wij stemden niet voor zondagsopenstelling in Wemeldinge, maar wilden dit plan wel gedogen vanwege het toerisme in het dorp", aldus Keurhorst.

De gemeenteraad behandelde dit voorstel op 29 mei. In deze vergadering stelden Gemeentebelang, PvdA en D66 voor de verruiming van de winkeltijden uit te breiden tot de hele gemeente. Met groen licht van VVD, Gemeentebelang, PvdA en D66 was er een meerderheid voor dit plan.

Gebroken

Dat de VVD deze uitbreiding steunde, is voor de SGP onverteerbaar. "Dat is tegen de afspraak. Nog voordat de gemeenteraad het coalitieakkoord besprak, is het al gebroken. Daarmee heeft de grootste partij (VVD, red.) het vertrouwen van de SGP-fractie verspeeld."

Het besluit om uit de coalitie te stappen, is volgens Keurhorst niet makkelijk genomen. De partij heeft er intern lang over gediscussieerd en overlegde zelfs met het landelijk hoofdbestuur.