De gemeente Goes wil zich inzetten voor het project ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ van KWF, Hartstichting en Longfonds.

Volgens cijfers uit 2016 rookt 26 procent van de inwoners van Goes. Als het aan de raad ligt wordt dat snel minder.

Als gemeente kan ze echter niet veel meer doen dan bewustwording en draagvlak creëren, zegt het college van burgemeester en wethouders in een memo voor de raad. "Het goede voorbeeld geven en verder vooral als regisseur optreden."

Drugs

Ze wil de rookvrije generatie meenemen in het nieuwe beleidsplan Alcohol en drugs dat dit jaar klaar moet zijn.

Daarin kan wat het college betreft komen te staan dat alle schoolpleinen vanaf 2020 rookvrij moeten zijn en dat sportverenigingen met een rookvrij terrein aan de slag moeten gaan.