Veere heeft een nieuwe coalitie. Arie Schot wordt namens de SGP/ChristenUnie wethouder, Marcel Steketee namens de DTV en Bert van Halderen wordt bestuurder namens de VVD.

Woensdagmorgen hebben ze hun handtekening gezet onder het akkoord: Verder bouwen aan een gezond Veere. "De onderhandelingen hebben in een kort tijdsbestek, met respect voor elkaars standpunten plaatsgevonden. De sfeer was open, constructie en zo nu en dan was er humor."

De titel laat zien dat de partijen op veel gebieden op dezelfde verder voet willen gaan. Gezond moet volgens de onderhandelaars in de breedste zin van het woord worden opgevat.

In de inleiding schrijven ze dat trots zijn dat ze de komende vier jaar de kar mogen trekken en dat 'in goede harmonie willen doen met alle partijen in de gemeenteraad'. Daar is waarschijnlijk nog wel wat werk aan de winkel, want de SGP/ChristenUnie heeft kwaad bloed gezet bij PvdA/GroenLinks en het CDA.

Onderhandelingen

Beoogd wethouder Schot brak de onderhandelingen met deze partijen af, omdat hij naar eigen zeggen de chemie kwijt was. Het besluit kwam kort nadat wethouder Jaap Melse van de SGP/ChristenUnie besloot af te treden vanwege een rapport over zijn integriteit.

De daaropvolgende keuze voor DTV was weer opmerkelijk, omdat de SGP/ChristenUnie tijdens de sessies met PvdA/GroenLinks en VVD had gezegd geen vertrouwen in de lokale partij te hebben.

Berekeningen

De drie coalitiepartners hebben hun plannen in Verder bouwen aan een gezond Veere nog niet financieel vertaald. Ze komen in de begroting voor 2019 met hun berekeningen.

Aan het einde van hun werkprogramma benoemen de partijen hun toprioriteiten: een nieuwe opzet, structuur en cultuur van de gemeentelijke organisatie, leefbaarheid in relatie tot recreatie en toerisme (per kern), samenwerking en organisatie in het sociaal domein, duurzaamheid en vraaggerichte woningbouw.

Vlissingen

Nu er een akkoord is in Veere is Vlissingen de laatste gemeente in Zeeland waar nog geen nieuw college is.