Het aantal incidenten in het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg in Middelburg is vorig jaar gestegen ten opzichte van 2016.

Dat staat in een memo van het college van burgemeester en wethouders.

Vorig jaar telde het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 198 incidenten in Middelburg tegenover 150 in het jaar ervoor. 157 keer ging het om het overtreden van huisregels, zoals roken op de kamer of als iemand zich niet meldt volgens afspraak. Het college zegt dat de stijging mogelijk (ook) is veroorzaakt doordat bewoners eerder bereid zijn incidenten te melden. "Het COA heeft daar actief op ingezet."

Straal

In het AZC in Middelburg wonen tussen de 300 en 350 mensen.

De politie heeft in 2017 80 incidenten geregistreerd binnen een straal van 50 meter rondom het centrum. Het ging onder meer 28 keer om onderlinge ruzies en mishandeling of bedreiging, maar er werd ook negen keer assistentie verleend op momenten dat iemand onwel was geworden.

Kleine groep

Het college zegt dat een klein groepje van acht man verantwoordelijk is voor 26 overtredingen. Als de politie kijkt naar incidenten met asielzoekers buiten de straal van 50 meter rondom de Laurens Stommesweg, telt ze er 125. Van dat aantal zijn 58 overtredingen veroorzaakt door dertien asielzoekers.

Burgemeester Harald Bergmann heeft zijn beleid aangescherpt ten aanzien van asielzoekers die voor overlast zorgen. Zo heeft hij negen keer een gebiedsverbod van drie maanden voor het centrum gegeven aan bewoners die horecapersoneel hebben bedreigd of vrouwen lastig hebben gevallen.