De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft dinsdagmiddag een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht op het strand van Vrouwenpolder.

De bom werd in maart gevonden bij Rilland, tijdens bodemonderzoek op het bouwterrein van TenneT. Na de vondst werd een terp van zand om de bom geplaatst en werd het 24 uur per dag bewaakt.

Het explosief vormde geen direct gevaar voor de omgeving. Het lag op veilige afstand buiten een straal van vijfhonderd meter.

De zogenaamde 500-ponder werd tijdens een Engels bombardement in 1944 gedropt.