De gemeente Middelburg zegt dat er bij onderhoud in Park Toorenvliedt asbest is aangetroffen.

De stukjes asbest kwamen naar boven tijdens onderhoud in het park. Medewerkers van de afdeling stadsbeheer egaliseerden de grond, schoonden slootkanten op en spitten de grond in het park om.

Met dat laatste kwam vervuiling mee naar boven. Naast plastic, metalen en hout vonden de medewerkers ook materiaal dat op asbest leek.

Beperkt

Uit onderzoek is gebleken dat het om asbest ging. "Aangezien het om een beperkte hoeveelheid ging, waardoor de risico’s gering waren en het terrein slecht toegankelijk was, zijn er geen tijdelijke maatregelen getroffen", zegt de gemeente Middelburg.

Aannemer Sturm en Dekker schoont het terrein vandaag op. Daarna wordt het opnieuw ingezaaid.