De gemeente Borsele is wat geld tekort gekomen in 2017. Ze moet 80.154 euro uit de algemene reserve halen om de jaarrekening kloppend te krijgen.

Het college van burgemeester en wethouders is niet onder de indruk van het tekort. "Op een begroting van 55 miljoen euro valt zo’n tekort nogal mee mee", zegt wethouder Arno Witkam van de gemeente Borsele.

Zeker als je weet wat de gemeenteraad bij de tussenrapportages in augustus en september heeft gedaan. Toen werd een positief saldo voorzien van 575.000 euro. De raad besloot dat bedrag alvast toe te voegen aan het weerstandsvermogen.

Grondexploitatie

Halverwege vorig jaar heeft de gemeente bovendien een winst van 3,5 miljoen euro uit de grondexploitaties overgemaakt naar de reserve hiervoor. Dat zie je niet terug in de jaarrekening.

De ruim 80.000 euro die ze nu tekort komt haalt ze uit de algemene reserve. Daar zit nog steeds genoeg in, want deze bedraagt 10.184.391 euro. "Borsele staat er financieel nog steeds gezond voor", is de conclusie van wethouder Arno Witkam.

Weerstand

Dat blijkt ook uit het vermogen van Borsele om risico’s op te vangen: het weerstandsvermogen.

Om financiële risico’s, zoals de gevolgen van de decentralisaties en schommelingen in het gemeentefonds, op te vangen heeft de gemeente iets minder dan 1,4 miljoen euro nodig. In het potje zit echter maar liefst meer dan 14 miljoen euro. "We voldoen hiermee ruim aan de eis."