In het Scheldekwartier in Vlissingen gaat een nieuw deelplan in ontwikkeling: de Ketelmakerij. In de afgelopen dagen zijn de eerste huizen in verkoop gegaan.

Het deelplan Ketelmakerij behelst 86 woningen tussen parkeergarage Scheldeplein en de Machinefabriek, langs het Dok en de De Willem Ruysstraat. Het project is vernoemd naar de Ketelmakerij die vroeger op die locatie stond.

De Ketelmakerij bestaat uit veertien kadewoningen, 43 eengezinswoningen, 26 appartementen met balkons aan het water, twee woon-werkunits en een stadswoning.

Voor de plaatsen waar er heipalen negen meter diep de grond ingaan is er voorgeprikt in de grond om de aanwezigheid van restobjecten te onderzoeken.

Bouwrijp

Het is de bedoeling dat de bouw van de woningen begin 2019 begint. Het bouwrijp maken van het terrein kost de gemeente ruim 630.000 euro.

Eind 2017 zijn op de locatie proefsleuven gegraven om inzicht te krijgen in de mate waarin er nog oude funderingsresten in de bovenlaag van de bodem, de eerste twee meter, aanwezig zijn. Die resten zijn vervolgens verwijderd.