De gemeente Goes schrijft misschien een wedstrijd uit voor een nieuwe naam voor Bedrijvenpark Poelbos.

Dat heeft wethouder Derk Alssema donderdag gezegd tijdens de behandeling van de structuurvisie voor het nieuwe bedrijventerrein aan de rand van Goes. De visie kreeg brede steun, maar alle fracties hadden kritiek op de gekozen naam. "Het is geen bos, maar een bedrijventerrein", vatte Wiert Omta van de PvdA het kort samen.

Alssema zei zich met het college te zullen buigen over een andere naam en opperde zelf De Poel West als een mogelijkheid. Het nieuwe bedrijventerrein is nodig, omdat de rest van de Goese bedrijfsgrond is verkocht.

De Poel V, zoals het plan lang heette, ligt aan de andere kant van de A58 dan Poel I tot en met IV, naast Hotel Goes van Van der Valk.