In Kruiningen en Hansweert veegt de gemeente Reimerswaal woensdag en donderdag de straten schoon na de wateroverlast door de hevige regen dinsdagavond. Enkele straten liepen onder en het water liep meerdere woningen in.

De gemeente controleert ook de straatkolken opnieuw in de twee dorpen.

''Het gemeentelijk rioleringsstelsel is op orde'', twittert Reimerswaal woensdag. ''wel zijn de afgelopen jaren op verschillende plaatsen aanvullende bovengrondse maatregelen genomen om wateroverlast te beperken.''

Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van groenstroken die water afvoeren naar de sloot en het verlagen van voetpaden, zodat het water beter afgevoerd kan worden.