Om de wateroverlast in Westkapelle aan te pakken werkt de gemeente Veere aan het rioleringsstelsel. Er zijn al verschillende maatregelen genomen, laat de gemeente Veere weten, en maandag (4 juni) begint de aanleg van de riolering vanaf de De Casembrootstraat 19 richting de Grindweg. 

De eerste fase van dit werk moet vrijdag 20 juli klaar zijn. Dan is ook de bestrating vernieuwd.

Voor het werk ter hoogte van de kruising van de Grindweg met de De Casembrootstraat heeft het verkeer twee dagen last van een halve rijbaanafzetting. De data hiervoor zijn nog niet bekend, maar dit gebeurt voor de zomervakantie, laat een woordvoerder van de gemeente Veere weten. Voor deze dagen worden verkeersregelaars ingezet. 

Fase 2, het gebied van de De Casembrootstraat 19 tot en met de kruising met de Bazienstraat, gaat in verband met de bouwvak vanaf 13 augustus op de schop.

Als dit deel klaar is, volgt de fase van de kruising van de Bazienstraat tot de De Casembrootstraat 21.

2014

Op 28 juli 2014 was er na een grote regenbui wateroverlast in Westkapelle, omdat het rioolstelsel de hoeveelheid regen niet aankon. De gemeente heeft toen onderzoek laten doen naar maatregelen.

'Inmiddels is er een extra waterberging gemaakt, de afvoerbuizen zijn vergroot en verharde oppervlakten zijn afgekoppeld', laat Veere weten.

'Het watersysteem is verbeterd en een aantal overstorten is aangepakt. In diverse straten zijn nieuwe regenwaterriolen aangelegd.'

De kosten voor dit project bedragen 450.000 euro.