De Vrije Gereformeerde Gemeente Kruiningen (VGGK) wil aan de Zandweg in Kruiningen een maximaal dertien meter hoge kerk bouwen met 384 zitplaatsen.

Voor dit bouwplan heeft de VGGK een zogenaamd principeverzoek ingediend bij de gemeente Reimerswaal. Het college van burgemeester wil meewerken aan een onderzoek naar de haalbaarheid van dit initiatief.

Er is nog geen groen licht voor het plan. Voor de bouw op het 4296 vierkante meter grote perceel aan de Zandweg 10, aan de rand van het dorp, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Belanghebbenden, zoals omwonenden, hebben inspraak in deze procedure. Uiteindelijk moet de gemeenteraad van Reimerswaal de bouw goedkeuren.

De grond voor de beoogde bouw is al aangekocht door een lid van de VGGK.

Onderzoek doen

Met de medewerking van het college van B&W moet de kerkgemeenschap nu een voorontwerp-bestemmingsplan laten opstellen en aanvullend onderzoek laten doen. Zo is geluidsonderzoek nodig en onderzoek naar de veiligheid, met het oog op het naastgelegen garagebedrijf Lokerse.

De realisatie van het kerkgebouw op die locatie lijkt haalbaar, staat in een gemeentelijke nota. ''Op die plek staat nu nog een agrarische loods en die wordt gesloopt als de kerk er komt'', zegt ook wethouder Jaap Sinke.

Ruzie

De VGGK is vorig jaar ontstaan na een ruzie binnen de Gereformeerde Gemeente Kruiningen. Zo’n 290 leden verlieten de gemeente met dominee Bredeweg en vormden de VGGK. De nieuwe gemeente houdt momenteel kerkdiensten in dorpshuis Ons Dorpshuis in Kruiningen. Aan de Zandweg wil ze haar eigen kerk met parkeerterrein met zo’n 77 parkeerplaatsen realiseren.

De voorkeur van de VGGK gaat uit naar een gebouw met een klassieke, degelijke en eenvoudige uitstraling. Het opnemen van een torenspitsje is nog onderwerp van discussie.