Voor het eerst in vijf jaar is er weer sprake van zware algenbloei in de Oosterschelde. Door de algen is het water veranderd in een bijna ondoorzichtige groentesoep.

Dit natuurverschijnsel hindert onder anderen de sportduikers, die in het water nu lokaal een zicht hebben van minder dan 20 centimeter. Terwijl dit anders 2 meter of meer kan zijn.

De stichting Anemoon, die onderzoek doet naar mariene flora en fauna, meldt op de website van Nature Today dat er voor het eerst sinds 2013 een extreme explosieve groei is van één specifieke soort alg: de schuimalg phaeocystis pouchetti.

Dit is een ééncellig plantje dat met duizenden exemplaren tegelijk bruine, halfdoorschijnende bolletjes met een doorsnede tot enkele millimeters vormt. De extreme groei komt door de aanwezige concentraties van de voedingsstoffen fosfaten en nitraten, de zeewatertemperatuur en de hoeveelheid lichtinval.

Het vertroebelde water blijft nog een paar weken zo. Na het afsterven van de algen ontstaat schuim op het water dat aanspoelt op de stranden.