De beoogde coalitie in Veere wil het integriteitsonderzoek naar wethouder Jaap Melse meenemen in het coalitieakkoord. De coalitievorming in de gemeente Veere laat daardoor op zich wachten. In een openbare raadsvergadering op donderdagavond 31 mei bespreekt de gemeenteraad het rapport.

"Het elkaar informeren over zakelijke belangen had formeler moeten plaatsvinden door zaken structureel vast te leggen", staat in het rapport.

Burgemeester Van der Zwaag liet weten dat de uitkomsten van dit rapport aanleiding zijn voor het college van burgemeester en wethouders om zaken anders te regelen. "We zullen situaties alerter volgen, bespreken en rapporteren. We zetten integriteit nog prominenter op de agenda van het bestuur en de organisatie."

De gemeente zegt te werken aan het verbeteren van het vastleggen van zaken die te maken hebben met de integriteit. "Het college heeft hiervoor een eerste plan van aanpak vastgesteld. De uitvoering wordt in overleg met de gemeenteraad opgepakt."

Raadsvergadering

In de raadsvergadering van 31 mei, die openbaar toegankelijk is en om 19.30 uur begint in het gemeentehuis van Domburg, discussiëren de gemeenteraadsleden over de conclusies en aanbevelingen in het rapport. Ook burgers kunnen inspreken tijdens de vergadering. Die heeft een externe voorzitter, zodat burgemeester Van der Zwaag, normaal gesproken de voorzitter van de gemeenteraad, ook aan de discussie kan deelnemen.

De fractievoorzitters van de beoogde coalitie willen dat de uitkomst van de discussie een plaats krijgt in de definitieve tekst van het nieuwe coalitieprogramma 2018-2022.

Melse

Op 8 mei kwamen de resultaten van het integriteitsonderzoek naar buiten en werd bekend dat wethouder Jaap Melse zijn functie neerlegde. Melse was sinds 2006 wethouder in Veere.

Onderzoeksbureau Necker van Naem nam in opdracht van burgemeester Rob van der Zwaag zijn manier van handelen tijdens deze hele bestuursperiode onder de loep. De onderzoekers concludeerden dat Melse op drie punten niet heeft gehandeld, zoals het 'een goed wethouder betaamt'.

Het gaat over zijn aanschaf van een appartement in Duinhotel Tien Torens, zijn aandeelhouderschap van het bedrijf Melse Maljaars en de verbouwing van een schuur op zijn erf.