Het aantal mariniers dat zal vertrekken zal nog ''vele malen groter worden" als de verhuizing van hun kazerne naar Vlissingen doorgaat. Daarvoor waarschuwde de commandant van het Korps Mariniers donderdag in de Tweede Kamer.

Volgens brigadegeneraal Jeff Mac Mootry komt ook het werk van de mariniers in gevaar als ze uit Doorn moeten vertrekken. ''Deze verhuizing gaat ten koste van de veiligheid van mijn personeel, gaat ten koste van het welzijn van mijn personeel en hun thuisfront en het gaat ten koste van het operationeel product van het Korps Mariniers."

Al in 2012 is tot de verhuizing besloten, maar de laatste tijd wordt de weerstand bij de mariniers steeds duidelijker. De meeste mariniers wonen in de buurt van de kazerne en willen vanwege hun gezin niet verhuizen.

''De jonge generatie is honkvaster dan ik had gedacht", zei generaal-majoor Frank van Sprang.

Vertrek

Het aantal mariniers dat momenteel vertrekt is groter dan voorzien, meldde het ministerie van Defensie vorige maand nog. ''Dit is slechts het topje van de ijsberg", aldus Mac Mootry. Van de 252 jonge officieren hebben er volgens hem 209 aangegeven een vertrek te overwegen vanwege de verhuizing.

Het feit dat veel ervaren personeel voor een andere carrière kiest of daarover nadenkt, baart Mootry zorgen. Deze (onder)officieren zijn cruciaal voor missies.

"Een ervaren sergeant ziet gewoon of hij het paadje links of rechts moet pakken. Dat is precies het verschil tussen een groep van zes mariniers die wel of niet in een hinderlaag van de Taliban loopt. Dat is mijn grote zorg."

Uitbreiding

Tot het vertrek uit Doorn werd besloten omdat het te klein was en er geen mogelijkheden tot uitbreiding zouden zijn. Volgens Mac Mootry is dat wel degelijk mogelijk. Ook liggen oefenterreinen hier dichtbij, terwijl die in Vlissingen zouden ontbreken. Verder zouden de beloofde faciliteiten in Vlissingen niet allemaal komen.

Het ongedaan maken van de verhuizing kost volgens Defensie ''tientallen miljoenen".

Over de verhuizing wordt al binnen de coalitie gesproken. Salima Belhaj (D66) spreekt van een ''slecht besluit" dat weer ter discussie staat.