De raad van bestuur van ADRZ Medisch Centrum zegt dat er niet goed is gecommuniceerd over het nieuwe parkeerbeleid bij het ziekenhuis in Goes.

Ze heeft daarvoor excuses aangeboden. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes op vragen van de SP.

Wethouder André van der Reest heeft, als bestuurder van het SWVO (Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio), een gesprek gehad met de ziekenhuisdirectie.

Klachten

Sinds de reconstructie van het parkeerterrein, die bijna is afgerond, kunnen ouderen en mensen met een beperking niet meer bij de ingang worden afgezet. Zij moeten iets verderop uitstappen op een parkeerplaats voor kort parkeren waar rolstoelen en stewards staan, die hen naar de ingang kunnen brengen.

Toch zijn er veel klachten ingediend bij de gemeenten, de gemeentelijke vervoerscentrale, verantwoordelijk voor het wmo-vervoer, en taxibedrijven.

Wijzigen

Het ADRZ wil het nieuwe beleid niet wijzigen. "Er zijn in het verleden incidenten gebeurd met het doorrijden tot de ingang. Dat willen ze niet meer", zegt Van der Reest. "Zo kunnen ze de veiligheid van alle bezoekers van het ziekenhuis garanderen."

Toezegging

Wel heeft de raad van bestuur gezegd dat ze in gesprek blijft met gemeenten en belangenorganisaties om het eenvoudiger te maken voor ouderen en mensen met een beperking.

De enige toezegging die ze doet is dat de wachtruimte op de parkeerplaats voor kort parkeren wind- en waterdicht wordt gemaakt.