Het lek eind vorige maand bij de kerncentrale in Doel, net over de Belgische grens bij Antwerpen, roept vragen over de veiligheid op bij de Reimerswaalse gemeenteraadsfracties. In unanieme schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders willen zij onder meer weten of er besmet water gelekt is en of dit in de Westerschelde is terechtgekomen.

De laatste tijd is het kerncentralepark in Doel meerdere malen in het nieuws geweest door incidenten.

Dat veroorzaakt onrust onder de bevolking, ook in Reimerswaal, schrijven de zes Reimerswaalse gemeentraadsfracties - SGP, Leefbaar Reimerswaal, PvdA, ChristenUnie, CDA en VVD - in hun gezamenlijke vragen aan het college.

Net als de gemeenteraden van omliggende Zeeuwse en Noord-Brabantse gemeenten verwoordde de gemeenteraad van Reimerswaal in het verleden meerdere malen de zorgen onder de bevolking over de staat en toekomst van de kernreactoren in Doel.

‘Ook de nieuwe berichtgeving, die de gemeenteraad uitsluitend via de media ontving, doet geen goed aan het vertrouwen onder de bevolking’, schrijven de partijen.

Risico's

‘Gezien de ligging van de kerncentrales van Doel is het niet ondenkbaar dat eventueel gelekt, besmet water in de Westerschelde terechtkomt.’

De partijen willen van b&w weten of bekend is waar het gelekte, besmette water naartoe is weggelopen. ‘Om hoeveel besmet water gaat het? Brengt dit besmette water risico’s met zich mee voor de volksgezondheid?’

De partijen willen met het oog op de kwaliteit van het grondwater weten of de Belgische autoriteiten over het lek contact hebben opgenomen met de Nederlandse waterschappen.

Ontruimingsplan

Daarnaast roept de communicatie in het algemeen vragen op bij de fracties.

‘Aangezien we voor de sluiting van Doel afhankelijk zijn van de Belgische regering lijkt het ons van groot belang dat de Veiligheidsregio’s Midden- en West Brabant en Zeeland prioriteit geven aan een grensoverschrijdend waarschuwing- en ontruimingsplan.'

De partijen zouden graag zien dat er, in samenwerking met de waterschappen en Veiligheidsregio’s, maatregelen worden genomen. 'Eén van de maatregelen is het meten en monitoren van de kwaliteit van het ons omringende (grond)water.’

Internationaal

De partijen vragen hoe het college tegen zo'n plan aankijkt en of b&w de zorgen in Den Haag en Brussel onder de aandacht brengen. ‘Wilt u toezeggen dat de bevolking ook op uw initiatief frequent en op laagdrempelige wijze wordt geïnformeerd?’

De vragenstellers willen ook weten welke mogelijkheden er zijn om per direct de controles in Doel in internationaal verband te laten uitvoeren.